Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

VI Kongres Kół Naukowych IKONA 2022

Po raz szósty przedstawiciele ruchu naukowego studentów i doktorantów spotkają się w Warszawie na swoim najważniejszym ogólnopolskim Kongresie. To obfitujące w spotkania, warsztaty i szkolenia wydarzenie rozpocznie się w piątek 18 listopada o godzinie 12:15, a zakończy w niedzielę 20 listopada do godziny 14:00. Wśród występujących na tegorocznym Kongresie są między innymi:– Aleksandra i Piotr Stanisławscy – autorzy najpopularniejszej strony o badaniach naukowych (Crazy Nauka) oraz audycji radiowej „Homo Science”;– Tomasz Kułakowski […]

III transza konkursu na dofinansowanie inicjatyw studenckich i doktoranckich

31 października mija termin na złożenie wniosków w konkursie na dofinansowanie inicjatyw studenckich i doktoranckich. O dofinansowanie inicjatywy mogą ubiegać się organizacje, które terminowo rozliczyły się z dotychczasowych inicjatyw a także dostarczyły do Centrum Wsparcia Studenta sprawozdanie z działalności za rok akademicki 2021/2022 oraz plan pracy na rok 2022/2023. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełniony wniosek wraz z kosztorysem (załącznik nr 6 do Regulaminu) złożyć w Centrum Wsparcia Studenta lub przesłać […]

VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zapraszamy na kolejną VIII (XIV Uczelnianą) edycję Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades.Sesja odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2022 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych (on-line). Sesja to okazja do:– zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe;– zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;– wymiany poglądów i doświadczeń;– poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni;– zdobycia uznania w oczach innych. Tegoroczna Sesja będzie: Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie internetowego […]

Program bezpłatnych zajęć Urzędu Statystycznego w Warszawie dla studentów i pracowników naukowych

W roku akademickim 2022/2023 Urząd Statystyczny w Warszawie kontynuuje program bezpłatnych zajęć dla studentów i pracowników naukowych z zakresu zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Celem oferowanych zajęć jest opanowanie przez studentów umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Proponowane szkolenie przybliża skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwia uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Prowadzimy także zajęcia warsztatowe […]

Konferencja Naukowa EKOSTUDENT ’22

Wykorzystaj nowe forum wymiany wiedzy na temat– wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z ochroną środowiska oraz– projektów wdrożeniowych prowadzonych przez studentów i doktorantów w obszarze ekologii. Do 6 listopada 2022 roku, do godziny 23.59, zgłoś tytuł swojego referatu wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 1000 słów. Zakwalifikowanie się do czynnego udziału w wydarzeniu będzie uwarunkowane koniecznością uzyskania pozytywnej recenzji komitetu naukowego konferencji. Autorzy najlepszych referatów […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania społeczeństwa multikulturowego”

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Wyzwania społeczeństwa multikulturowego”, która odbędzie się w dniach 23-24 września 2022 roku. Wydarzenie organizowane jest w trybie zdalnym na platformie ClickMeeting w Poznaniu w ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w załączonym dokumencie.  Zachęcamy także do odwiedzenia poniższych stron i zapoznania się z innymi planowanymi wydarzeniami: https://kongres.amu.edu.pl/pl/strona-glowna-pl/ 

Forum Kół Naukowych 2022

Zapraszamy wszystkich studentów do rejestracji i uczestnictwa w Forum Kół Naukowych organizowanym przez Samorząd Studentów. Podczas FKN poznasz przepisy regulujące działalność kół i prowadzenie projektów, odkryjesz perspektywy współpracy i rozwoju, a także zaznajomisz się z ludźmi z różnych dyscyplin naukowych. W trakcie FKN swoje wystąpienie będą mieli także pracownicy Centrum Wsparcia Studenta. Wszystkie informacje oraz link do zapisu na FKN znajduje się na stronie Forum Kół Naukowych 2022 – Samorząd […]

Konferencja Naukowa “Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata”, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 19 września 2022 r. Konferencja prowadzona będzie w 5 sekcjach tematycznych:·         nauk humanistycznych,·         nauk społecznych,·         nauk rolniczych,·         nauk medycznych i nauk o zdrowiu,·         nauk ścisłych i przyrodniczych. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki – pragnących nawiązać […]

Wyniki konkursu – II transza

Wyniki konkursu – dofinansowanie inicjatyw studenckich: Wyniki konkursu – dofinansowanie inicjatyw doktoranckich: Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Telewizji Internetowej UKSW: Wydruki z drukarek centralnego wydruku UKSW

31. Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

Centrum Nauki i Kultury UJKzaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|31. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych„Człowiek i jego środowisko”pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Studenci z Ukrainy, zgłaszający swój udział w konferencji są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Wystąpienia […]