Przejdź do treści

Program MOST

Program, skierowany do studentów i doktorantów, koordynuje wymianę akademicką między trzydziestoma największymi uczelniami w Polsce

Działający od 20 lat program umożliwia studentom wybór uczelni spośród niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Program Most to 1200 ofert na studiach licencjackich, 1000 na studiach uzupełniających magisterskich i 50 na inżynierskich. Również studiujący w systemie jednolitych studiów magisterskich mają do wyboru 100 ofert, zaś do doktorantów skierowanych jest 250 ofert.

MOST a Erasmus

Program MOST umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej studenta, nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wówczas, gdy wcześniej było się uczestnikiem Programu Erasmus+. Beneficjent MOST-u może w przyszłości ubiegać się o wyjazd na Erasmusa.

Kto może się ubiegać?

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

MOST to możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentów zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

W ramach MOST-u nie można studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego, można natomiast wybrać Uniwersytet w tym samym mieście. Dopuszczona jest nawet możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo:

Polecamy także profil Programu na FACEBOOKU.

Koordynatorem uczelnianym programu jest Katarzyna Mikołajczyk