Legia Akademicka

Na UKSW rusza IV edycja programu Legii Akademickiej. W ramach edukacji wojskowej studentów organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.

Program jest dedykowany dla studentów, którzy studiują na UKSW jak również na innych uczelniach. Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Chęć przystąpienia do programu Legia Akademicka na UKSW w roku akademickim 2020/2021 należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 marca 2021 r. https://forms.gle/FuyNSvkGsbQ2bKmb7 oraz wniosku. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność rejestracji w formularzu.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w pok. 501  w godz. 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub w pok. 504  w środy i czwartki o godz. 10:00 do 15:00 w budynku UKSW przy. ul Dewajtis 5. Wnioski będzie można złożyć także na spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Legii Akademickiej w dniu 15 marca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 18:00 przy ul Wóycickiego 1/3 w budynku 21 w sali 108. Na pytania będą odpowiadali kapitan Bartosz Tatczyn przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Jacek Kołota Koordynator Legii Akademickiej na UKSW

Moduł podoficerski polega na realizacji programu modułu podoficerskiego szkolenia wojskowego w ciągu jednego roku akademickiego w ramach części teoretycznej (uwzględniającej szkolenie e-learningowe w trakcie roku akademickiego) organizowanej w uczelniach wojskowych i w uczelniach oraz praktycznej organizowanej w ramach ćwiczeń wojskowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej – w jednym lub dwóch turnusach i zakończony jest egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem studentów na pierwszy stopień podoficerski.

Od bieżącego roku akademickiego wprowadzono dodatkowo moduł oficerski. Będzie on miał charakter pilotażowy i weźmie w nim udział 50 ochotników, którzy są absolwentami programu z lat poprzednich. Zajęcia modułu oficerskiego będą się odbywać w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W ramach programu Legii Akademickiej, jak również studenci matematyki informatyki i cyberbezpieczeństwa mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez  Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC). Studenci zainteresowani szkoleniami proszeni są o kontakt.

Koordynatorem programu na naszej Uczelni jest Jacek Kołota j.kolota@uksw.edu.pl