Rekrutacja

Od 15 kwietnia do 15 maja 2022 r..  trwa rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023

W tym okresie na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://irkmost.amu.edu.pl/pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 1. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST.
  PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 2. Wygeneruj wniosek.
 3. Zaloguj się na swoje konto w systemie USOS.
 4. W zakładce podania wybierz opcję: Podanie o przyjęcie na program MOST – zostanie ono automatycznie przekierowane do zaopiniowania przez Dziekana i przekazane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 5. Pamiętaj aby do podania dołączyć wygenerowany wniosek z systemu IRK MOST.
 6. Do podania możesz także dołączyć list motywacyjny. Informacje w nim zawarte mogę być dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.
 7. O uzyskaniu zatwierdzenia wniosku przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia i przesłaniu go do Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zostaniesz poinformowany przez system USOS.
 8. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach w programie IRK MOST.

Uwaga! Jeśli z jakichś przyczyn chcą/muszą Państwo zrezygnować z udziału mimo zakwalifikowania się, koniecznie prosimy zgłosić to pisemnie (mailem na adres pkaz@amu.edu.pl lub listownie na adres Biura UKA) – to dodatkowe miejsce dla osób z listy rezerwowej.

Praktyczne podpowiedzi:

 • przy wyborze kierunków w IRK należy pamiętać o określeniu priorytetów – wskazaniu, na który z kierunków, podczas przydziału miejsc, kandydatura studenta ma być rozpatrywana w pierwszej kolejności
 • wniosek, a potem porozumienie podpisuje Dziekan główny lub Prodziekan
 • podpisany przez Dziekana wniosek zostaje automatycznie przekierowany do Prorektora ds. studenckich i kształcenia poprzez system USOS
 • w tabeli porozumienia o programie zajęć można/trzeba dodawać wiersze, ale nie kolumny
 • nazwy przedmiotów w języku angielskim są potrzebne do wypełnienia suplementu do dyplomu, dlatego należy o nich pamiętać
 • semestralny program studiów musi zapewnić uzyskanie 30 ECTS
  (jeśli wybrane przedmioty nie zapewniają tylu punktów, resztę trzeba uzyskać w uczelni macierzystej jako różnice programowe – trzeba to uzgodnić ze swoim Dziekanem na porozumieniu o programie zajęć)
 • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich seminaria licencjackie lub magisterskie odbywają w uczelni macierzystej
 • legitymację należy przedłużyć w swoim dziekanacie macierzystej uczelni
 • porozumienie o programie zajęć należy złożyć we własnym dziekanacie odpowiednio do 30 X lub 15 III, a na wyjazd zabrać jego kopię i w terminie do tych samych dat granicznych złożyć ją w dziekanacie uczelni przyjmującej; na koniec wymiany należy odebrać tę kopię (z potwierdzeniem) wraz z kartą okresowych osiągnięć i przedstawić je w uczelni macierzystej Dziekanowi, który ocenia stopień wywiązania się z porozumienia i zaakceptowawszy je, uzupełnia indeks macierzysty (u nas w USOS)
 • w przypadku niezaliczenia przedmiotu na wymianie obowiązuje “poprawka” na miejscowych zasadach; a w przypadku niezaliczenia poprawki po powrocie na uczelnię macierzystą student może zwrócić się do Dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia:
  wersja a) anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub
  wersja b) ? jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych ? zamiana na inny przedmiot o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim
 • po zakończeniu wymiany uczestnicy otrzymują również certyfikat uczestnictwa w Programie