Przejdź do treści

Absolwent bez barier

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością we wsparciu Wydziału Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt wspófinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pt. „Absolwent bez barier – projekt wsparcia i wejścia na rynek pracy dla studentów i absolwentów UKSW z niepełnosprawnościami”, nr ABS/000005/007/D

w ramach Pilotażowego programu ABSOLWENT

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych I edycji Projektu wynosi 789 988,00 zł, w tym dofinansowanie z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 750 110,00 zł, wkład własny 39 878,00 zł.

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są :

Wybrane formy wsparcia:

  • diagnoza uczestników z wykorzystaniem testu ICF
  • opracowanie indywidualnych planów kariery
  • coaching rozwoju zawodowego
  • szkolenie zawodowe
  • staże aktywizujące
  • stypendium stażowe
  • dodatek motywacyjny

Biuro projektu: Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter)
tel. (22) 380 43 23, email: bon@uksw.edu.pl

Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.

21 March 2023