Akademicki Pakiet Wiedzy

Stypendium Rozwojowe Santander | Akademicki Pakiet Wiedzy

Zapraszamy do rekrutacji na program Akademicki Pakiet Wiedzy!

Dla uczestników projektu przygotowano cykl ośmiu dwugodzinnych webinariów. Każde spotkanie dotyczyło będzie określonego tematu a uczestnictwo w pełnym cyklu wyposaży uczestnika projektu w wartościowy pakiet wiedzy.

Zgłoszenia można wysyłać w terminie 1 października-15 listopada 2021 r. poprzez rejestrację na stronie Stypendium Rozwojowe Santander | Akademicki Pakiet Wiedzy (becas-santander.com)

W ramach projektu przewidziano następujące tematy szkoleń:

  1. Etapy procesu wydawniczego w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych. Podczas wykładów zostaną omówione takie elementy jak : 1) Pozyskiwanie tytułów 2) Proces recenzyjny 3) Redakcja merytoryczna i językowa; współpraca z autorem 4) Skład i łamanie oraz opracowanie graficzne 5) Korekta i adiustacja 6) Druk 7) Promocja i dystrybucja publikacji naukowych. 
  2. Zasady przygotowania tekstu naukowego do wydania książki. Podczas wykładów zostaną omówione takie elementy jak: 1) Zagadnienia techniczne (wybór edytora, przydatne funkcje, najczęstsze błędy) 2) Struktura pracy (części, rozdziały, podrozdziały) i materiały dodatkowe (tabele, wykresy, ilustracje), 3) Przypisy, bibliografia, aneksy, indeksy 4) Zasady cytowania 5) Współpraca między autorem a redaktorem. 
  3. Budowanie marki osobistej. Podczas wykładu zostaną omówione takie zagadnienia, definicja marki. Marka osobista a marka organizacji, wizerunek metody i strategie budowania marki, narzędzia komunikacyjne w budowaniu marki, kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych, najczęstsze błędy w procesie budowania własnej marki. 
  4. Sztuka wystąpień publicznych. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia: do czego potrzebna jest wiedza z zakresu wystąpień publicznych?, wystąpienia publiczne a świat „online”, mowa ciała (body language) w wystąpieniach publicznych, jak zrobić wrażenie na przyszłym pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej?, przydatne tricki w wystąpieniach publicznych, najczęstsze błędy w wystąpieniach publicznych. 
  5. Radzenie sobie ze stresem. Na szkoleniu omówione zostanie czym jest stres i jak wpływa na nasze funkcjonowanie, jak okres pandemii wpłynął na zdrowie psychiczne oraz w jaki sposób można zadbać o własne dobre samopoczucie, zredukować stres i towarzyszące jemu napięcia. 
  6. LinkedIn. Szkolenie dotyczy podstaw wykorzystania social mediów (zwłaszcza portalu Linkedin) do budowania marki osobistej. Przedstawia podstawowe pojęcia, zasady funkcjonowania social mediów. W drugiej części – bardziej praktycznej, pracujemy bezpośrednio na profilu – omawiamy co i jak należy uzupełnić i na co należy zwrócić uwagę. 
  7. Kryptowaluty możliwości i zagrożenia w ich użytkowaniu. Kryptowaluty są przedmiotem wspólnego zainteresowania od kilku lat. Obecnie w obiegu internetowym istnieje kilkaset walut kryptograficznych. Wraz wzrostem zainteresowania i rozwojem kryptowalut pojawia się coraz więcej wątpliwości wynikających z zagrożeń, które niesie za sobą system zaszyfrowanej i zdecentralizowanej wymiany danych. Wykład ma na celu ukazania możliwości jakie niosą ze sobą waluty wirtualne, ale przede wszystkim zostaną przedstawione problemy i zagrożenia jakie mogą wynikać z ich użytkowania. 
  8. Ochrona danych osobowych. Podczas wykładu zostaną omówione zagadnieniaochrona danych osobowych – regulacje prawne, zasady ochrony danych osobowychprzesłanki przetwarzania danych osobowychprawa osób, których dane dotycząpodmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych i ich obowiązkitransgraniczne przetwarzanie danych osobowych oraz ochrona danych osobowych w Internecie, w szczególności w transakcjach internetowych i bankowych. 

Webinaria odbędą się w formie on-line na platformie Cisco Webex i/lub Zoom.

Termin realizacji szkoleń: styczeń 2022.

Każdy uczestnik szkolenia może wybrać tematykę szkolenia, w którym chce uczestniczyć. Istnieje możliwość zapisania się na wybrane szkolenia lub na wszystkie.

Każdy uczestnik, który uczestniczył przynajmniej w 4 dwugodzinnych szkoleniach otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Więcej informacji o programie można znaleźć w Regulaminie oraz na stronie

Stypendium Rozwojowe Santander | Akademicki Pakiet Wiedzy (becas-santander.com)